Díjszabási tájékoztató

Jegyek


elővételi menetjegy 280 Ft
gépkocsi-vezetői menetjegy 360 Ft
ellenőri menetjegy 360 Ft
éjszakai menetjegy 360 Ft
napijegy 1050 Ft
3 napos jegy 2700 Ft
hetijegy 3170 Ft
elektronikus jegy 30 percre 280 Ft
elektronikus jegy 120 percre

640 Ft


Bérletek

Bérlettípus Összvonalas Egyvonalas Tanuló/nyugdíjas
heti bérlet 2900 Ft - -
havi bérlet 6700 Ft 5350 Ft 3300 Ft
elektronikus havi bérlet 6700 Ft - 3300 Ft
30 napos bérlet 6700 Ft - -
első, illetve második félhavi bérlet 4500 Ft 3320 Ft -
negyedéves bérlet 19170 Ft 15310 Ft 9500 Ft

Egyéb:

arcképes igazolványhoz nem kötött havi bérlet: 20100 Ft

Egyéb díjak

bérletigazolvány 100 Ft
kezelési díj jegy vagy bérletszelvény cseréjekor 100 Ft
kutya szállítása 1 darab menetjegy

 

Pótdíjak

(a viteldíjon felül)


Érvényes jegy, illetve bérlet nélkül utazóknak; kutya szállítása érvényes menetjegy nélkül Kézipoggyásznak nem minősülő tárgy szállítása Hamisított jegy, bérlet, utazási igazolvány használata, illetve jogtalanul igény bevett kedvezmény Érvényes bérlet utólagos bemutatása; bérletigazolvány számának hiánya
helyszíni kiegyenlítés esetén 10000 Ft 2000 Ft 20000 Ft -
7 napon belüli fizetés esetén 15000 Ft 3000 Ft 25000 Ft 1000 Ft
7 napon túli fizetés esetén 20000 Ft 4000 Ft 30000 Ft 2000 Ft
30 napon túli fizetés esetén 30000 Ft 6000 Ft 50000 Ft -


Érvényes bérlet utólagos bemutatása

Ügyfélszolgálati Iroda: Pécs, Rákóczi út 60. (Millenium Üzletház, földszint)

Ügyfélfogadás

hétfő, kedd, csütörtök: 7.30–15.00 (ebédszünet 12.00–12.30)
szerda: 7.30–17.30 (ebédszünet 12.00–12.30)
péntek: 7.30–12.00

Kedvezmények a menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedésben

Kivonat a Kormány 85/2007 (IV.25.) számú rendeletéből.

Korlátlan számú díjmentes utazásra jogosult: (2.§ és 8.§)

 • a felnőtt kíséretében utazó gyermek 6 éves korig;
 • a 65 évnél idősebb magyar állampolgár;
 • a 65 évnél idősebb EU tagállam polgára;
 • a 65 évnél idősebb magyar nyugellátású külföldi;
 • a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó 65 évnél idősebb külföldi állampolgár;
 • a 65 évnél idősebb külföldi nemzetközi szerződés alapján;
 • a 65 évnél idősebb menekült;
 • a vak személy;
 • a hallássérült személy;
 • a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint a 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy;
 • a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint a 1998. évi XXVI. törvény szerinti súlyosan fogyatékos személy, a vak személy és hallássérült személy 1 fő kísérője;
 • a hadirokkant és hadiözvegy, illetve hadirokkant kísérője;
 • a legalább 75 %-os rokkant hadirokkant családtagja.

A díjmentes utazásra való jogosultság igazolásának okiratai:
Személyi igazolvány, vagy bármely más személyi azonosításra alkal¬mas igazolvány (igazolás), érvényes arcképes igazolvány, hatósági bizonyítvány, a nyugdíjfolyósító szerv igazolása, „Magyar igazolvány”, illetve a „Magyar hozzátartozói igazolvány”, a hadigondozási igazolvány.

Tanuló bérlet váltására jogosult: (2.§ és 3.§)

 • a 6 éven felüli óvodás;
 • a gyermek 6-14 éves kor között;
 • a nappali és esti tagozatos tanuló középiskola végéig;
 • a nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanuló;
 • szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó nappali és esti tagozatos tanuló, hallgató. (A levelező képzésben részt vevő tanulók kedvezményes tanuló bérlet vásárlására a helyi közlekedésben nem jogosultak.)

A kedvezményes (tanuló) bérlettel való utazás jogosultságának igazolásához szükséges okiratok:
A szolgáltató által - az óvoda igazolása alapján - kiállított igazolvány, diákigazolvány, „Magyar igazolvány”, illetve a „Magyar hozzátartozói igazolvány” e célra rendszeresített melléklete.

Nyugdíjas bérlet váltására jogosult: (4.§, 5.§ és 8.§)

 • a saját jogú nyugellátásban /1997. Évi LXXX. Törvény 4. §-ának f) pontja/, munkaképtelenségi járadékban, növelt összegű öregségi járadékban, növelt összegű munkaképtelenségi járadékban részesülő személy (a továbbiakban együtt: saját jogú nyugdíjas), valamint a hozzátartozói nyugellátásban, özvegyi járadékban, növelt összegű özvegyi járadékban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesülő személy;
 • a saját jogú nyugdíjas személynek az öregségi nyugdíjkorhatárt /1997. Évi LXXXI. Törvény II. fejezete/ betöltött házastársa, élettársa, ha a jogosultságot a nyugdíjas, illetve rokkantsági járadékos igazolványának, igazolásának és a házastárs, élettárs személyi igazolványának felmutatásával igazolja;
 • a külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban;
 • a nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy;
 • a gyám és gyámolt személy, valamint gondnok és gondnokolt személy;
 • a helyi önkormányzat által rendszeresen folyósított szociális segélyben részesülő, ha munkaviszonyban nem áll;
 • a rokkantsági járadékos.

A kedvezményes (nyugdíjas) bérlettel való utazás jogosultságának igazolásához szükséges okiratok:
A nyugdíjat, illetve a járadékot folyósító szerv által kiadott igazolvány, igazolás, az illetékes jegyző igazolása.

Egyéb rendelkezések

Az utazási kedvezmény az arcképes igazolvány felmutatásával vehető igénybe. A kedvezményre jogosult személy az igazolás bemutatásával a közlekedési szolgáltatást végző által kiadott arcképes igazolványt vált ki. Az igazolvány érvényességét a szolgáltató határozza meg. Az igazolványok érvényességének lejártakor a meghosszabbításhoz (újabb igazolvány kiadásához) a jogosultságot ismételten igazolni kell. A bérlet a közlekedési szolgáltatást végző által – a jogosultság igazolása után – kiadott érvényes igazolvánnyal használható.

A tanuló (hallgató) jogviszony alapján igénybe vehető kedvezmények a diákigazolvány érvényességi ideje alatt, de legkésőbb a tanévre, illetve a tanév II. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév októberi, a tanév I. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév márciusi havijegy érvényességi idejének lejártáig vehető igénybe. A kedvezményre jogo¬sult személy a bérletszelvényre a diákigazolvány, illetőleg a „Magyar igazolvány”, vagy a „Magyar hozzátartozói igazolvány,, illetve szolgáltatást végző által kiadott arcképes igazolvány számát köteles rávezetni.

 

vissza a címoldalra

E-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 
Melyik csuklós autóbuszt tartod a legalkalmasabbnak Pécsre?
Eredmények
További szavazások
 
Név:
E-mail:
 
 


buszportal.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!